• Μολυσματικά απόβλητα που προέρχονται από την πρόληψη την διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών

  • Κυτταροστατικά η ληγμένα φάρμακα